Målrettet mod STX/HF/HTX eller HHX

Foredragene er målrettet mod elever på de enkelte gymnasiale uddannelser, og foredragene lægger op til debat og inddrager elevernes synspunkter.

STX, HF og HTX
Med dette foredrag får dine elever et overblik over det tyske valg: 
Hvilke tendenser, personer og temaer er de vigtige – og hvordan reagerer vælgerne? Der er også fokus på, hvilke forskelle der er imellem det politiske system i Tyskland og i Danmark. Og hvilke særheder, der gør et tysk valg interessant for os nabolande. Jeg kan tone foredraget med elementer, hvor tysk som sprog indgår eller i stedet trække samfundsfags-dimensionen stærkere frem.

HHX
Med dette foredrag lægges der – ud over det politiske – mere vægt på tysk økonomi og euroens rolle:
 Hvilken eurodebat føres der i Tyskland – også med henblik på hvilke EU-reformer der kan komme på dagsordenen efter valget, hvor Frankrig og Tyskland efter næsten ét års politisk stilstand igen kan udstikke de større linjer i Europa. Dertil kommer, at især de store EU-lande er med til at definere Brexit-forløbet og de økonomiske udfordringer, det giver for hele Europa.

Efter foredraget
Der er også mulighed for at arbejde videre med emnet efter foredraget: For foredragene gælder, at jeg gerne sender baggrundsmaterialet fra foredraget til jer på en pdf, så stoffet kan indgå i jeres løbende undervisning.

Læs mere om priser og det praktiske

Læs mere om foredragsholderen